• sns01
  • sns03
  • sns02
  • df

ประสบการณ์ 20 ปีในสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Ghorit Electrical Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตการขายและการบริการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง

Ghorit ตั้งอยู่ที่ NO. 111 Xinguang Road, Xinguang Industrial Zone, Liushi Town, Zhejiang Province ด้วยทุนจดทะเบียน 109.09 ล้าน CNY ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 9,800m2 และพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 16,000 ม2.

ทีมงาน Ghorit ให้บริการโซลูชั่นระดับมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้าเสมอ